น้ำตกตะกร้อ

น้ำตกตะกร้อ

ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม การเดินทาง
จากตัวเมืองปราจีนบุรี ไปตามถนนสายปราจีน – ตะคาม (ทางหลวง
หมายเลข 3452) ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไป
ตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงสี่แยกประจันตคามเลี้ยว
ซ้ายไปตามถนน รพช.

หรืออีกเส้นทางหนึ่งเดินทางถึงวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงสี่แยกประจันตคาม เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร และเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกตะคร้อ

น้ำตกตะคร้อมีลักษณะเป็นแก่งน้ำกว้างมีสะพานแขวนทอดข้ามลำธาร ฝั่งซ้ายของลำธาร เป็นเนินเขา ฝั่งขวาเป็นป่าโปร่งมีทางเดินเท้าเลียบ
ลำธาร มีความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน และมีทางลงเล่นน้ำได้
หลายจุด

บริเวณน้ำตกตะคร้อมีทางเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกสลัดได ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สภาพแวดล้อม
ยังคงความเป็นธรรมชาติ

การเดินทางไปชมน้ำตกสลัดได ควรติดต่อขอผู้นำทางจากหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตะคร้อ
โทร. 0-3721-9408..

[mappress mapid=”1766″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *