น้ำตกดอยหมอก

น้ำตกดอยหมอก

น้ำตกดอยหมอก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี[1] ในพื้นที่หมู่บ้านนาม่วง ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน[2] เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ความสูง 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกคือ ชั้นที่ 1 ตาดหมอก ชั้นที่ 2 ตาดกวาง และชั้นที่ 3 ตาดจ้อง น้ำตกดอยหมอกมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสวยงามในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและเล่นน้ำ โดยฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากและสวยงามกว่าฤดูอื่น ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 20 กิโลเมตร

[mappress mapid=”1907″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *