น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง น้ำตกประวัติศาสตร์ น้ำตก กรุงชิง ที่นี่มีประวัติศาสตร์จากการที่เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่ม คอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ มีผู้คนมาเยือนไม่ขาดสายด้วยน้ำตกขนาด 6 ชั้น ที่ลดหลั่นความสูงลงมาต่างๆ ระดับกัน น้ำตกกรุงชิงมีที่มาของชื่อนี้มาจากชื่อของ “ต้นชิง” ซึ่งเป็นพืชในกระกูลวงค์ปาล์มชนิดหนึ่ง น้ำตกกรุงชิงอยู่ในนครศรี ธรรมราช

น้ำตกกรุงชิงตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ต.กรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช มีน้ำตกอยู่ด้วยกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ระยะทางเริ่มเดินจนสิ้นสุดก็จะประมาณ 3.7 กิโลเมตร การเข้าไปชมน้ำตกกรุงชิง จะต้องเดินทางด้วยเท้าจากที่ทำการหน่วยอุทยานเดินเข้าไปในป่าตามเส้นทางเดิน ที่เตรียมเอาใว้ จะมีป้ายบอกเส้นทางและสิ่งที่น่าสนใจระหว่างทางเป็นระยะๆ ทางเดินเป็นทางลาดชันและขรุขระเล็กน้อย สามารถเดินได้ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ แต่ก็มีปัญหาเล็กน้อย กับทากดูดเลือด ต้องป้องกันกันหน่อย

น้ำตกกรุงชิง ชื่อของน้ำตกมาจากคำว่า “ชิง” เป็นชื่อของ ต้นชิง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีมากในเขตนี้ และในป่าเขตนี้ยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย เนื่องจากมีพืชพรรณไม้ต่างๆ ให้ได้ศึกษา เช่น เฟิร์นมหาสดำ ปาล์มชก ต้นหลุมพอ ปาล์มชิง ปาล์มช้างร้องไห้ และอื่นๆอีกหลายชนิด หลายชนิดไม่สามารถหาชมได้ที่ใหนอีก และหลายชนิดใกล้จัศูนย์พันธุ์

บริเวณป่าไม้แถวนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ที่มีความคิดขัดแย้งกับรัฐบาลสมัยในอดีต เลยเกิดการสู้รบกันอยู่ระยะหนึ่งทำให้ผืนป่าแถบนี้ยังมีร่องรอยประวัติ ศาสตร์หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างเป็นจุดๆ ไปตามบริเวณป่า

น้ำตกกรุงชิงมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ 7 ชั้น

เริ่มที่ชั้นแรกคือชั้นที่ 7 วังเรือบิน

ลักษณะน้ำเป็นวัง น้ำเป็นสีเขียวอ่อน ตรงกลางมีเนินทรายให้นักท่องเที่ยวใช้พักขณะเล่นน้ำ มีก้อนหินกั้นสายน้ำเป็นเขื่อนหินคนสามารถเดินข้ามไปอีกฝากหนึ่งได้ ในน้ำจะมีฝูงปลาแหวกว่ายให้ชม

ชั้นที่ 6 ต้นตอ

ที่เรียกต้นตอ เพราะเดิมมีสะตอป่าต้นสูงใหญ่หลายต้นขึ้นขนาบอยู่สองฝั่ง น้ำตกเป็นกระแสลาดตามหน้าผาหักชันสูงประมาณ 20 เมตร ลงสู่อ่างใหญ่กว้างและลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวอ่อน จากวังเรือบินถึงต้นตอ จะต้องเดินลงเนินเขาสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น

ชั้นที่ 5 หนานจน

จากต้นตอ เดินลงเนินเขามาอีก 700 เมตร ทางชันมากและมีหน้าผา “หนานจน” สูงประมาณ 20 เมตร กระแสน้ำแผ่กว้างเป็นผืนผ้า ที่เรียกว่า หนานจน เพราะจะต้องไต่ขอบลำธารลงไปถึงแอ่งน้ำตก จึงจะพบหน้าผาชันสองข้างลำธาร ทางน้ำหักชันพุ่งตกลงไปอีก 30 เมตร ไหลลงมาเป็นสองข้างทาง ทำให้เกิดไอน้ำกระทบหินดูสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดจนหนทางไต่ขอบลำธารไปไม่ได้อีก

ชั้นที่ 4 หนานโจน

จากหนานจน จะต้องเดินลงจากเนินเขาซึ่งทางแคบและชัน ที่เรียกว่า “หนานโจน” เพราะกระแสน้ำรวมตัวเป็นเกลียวกระโจนลงมาเป็นวงโค้ง และมีแอ่งน้ำลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวแก่ มีก้อนหินเป็นหน้าผาใหญ่ เมื่อน้ำไหลตามช่องหน้าผาสายน้ำกระทบกับก้อนหิน ทำให้เกิดไอน้ำสวยงาม

ชั้นที่ 3 หนานปลิว

จากหนานโจน ปีนเนินเขาลงมาข้างทางจะมีเถาวัลย์และต้นไม้ให้เป็นที่ยึดเกาะกุม “หนานปลิว” สูงประมาณ 40 เมตร ที่เรียกหนานปลิวเพราะผาของน้ำตกเป็นซอกเล็กรับลมจัด ทำให้น้ำแยกเป็นละอองปลิวกระจาย น้ำไหลตามช่องหน้าผาเป็น 2 สาย ตกกระทบก้อนหินขนาดใหญ่ ทำให้เกิดไอน้ำเหมือนหนานโจน น้ำในแอ่งมีลักษณะสีเขียวใส

ชั้นที่ 2 หนานฝนแสนห่า

หนานฝนแสนห่า เป็นชั้นที่สวยที่สุด ของน้ำตกกรุงชิงจากหนานปลิวจะต้องปีนลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก จึงต้องระมัดระวังการปีนมากกว่าชั้นอื่น ๆ ลักษณะเป็นอ่าวและมีหน้าผาสูง น้ำไหลเป็นสองสายไหลลงมากระทบกับหน้าผาสูง 100 เมตร และกระทบกับก้อนหินเบื้องล่าง น้ำกระจายออกเป็นละอองเหมือนเม็ดฝนหรือห่าฝนคล้ายฝนตกจึงเรียกว่า ฝนแสนห่า สีของน้ำในแอ่งเป็นสีเขียวแก่มีก้อนหินเล็กใหญ่มากมาย แต่ละก้อนเป็นสีดำและมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตามผนังหิน ชั้นนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเพราะผู้คนคิดว่าสวยกว่าชั้นอื่นๆ

ชั้นที่ 1 หนานมัดแพ

เมื่อเดินไต่เขาลงมาจะพบ หนานมัดแพ น้ำตกเป็นกระแสสองสายไหลโอบชะง่อนหินลงมารวมเป็นสายเดียว ตกกระทบหินหักลาดเป็นขั้นบันไดสามขั้น สูงประมาณขั้นละ 10 เมตร ลงสู่อ่าวลึกและกว้างน้ำเป็นสีเขียวอ่อน ๆ แต่ลงเล่นได้ไม่เป็นอันตราย สองข้างมีชะง่อนหินราบเป็นแผ่นเรียบ และต้นไม้ให้ร่มทั่วไป

น้ำตกกรุงชิงมีสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ร้านขายของ สุขา อยู่ที่ทำการหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง(กรุงชิง) และยังมีที่พักใว้คอยให้บริการ และอาคารสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง หรือ ที่ทำการหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง(หน่วยพิทักษ์ป่ากรุงชิง)

การเดินไปสถานที่ท่องเที่ยว น้ำกรุงชิง

จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร มีทางแยกเป็นทางลูกรังไปที่ทำการหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง(หน่วยพิทักษ์ ป่ากรุงชิง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

[mappress mapid=”1993″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *