ถนนคนเดิน นครพนม

ถนนคนเดิน นครพนม

โครงการ”ถนนคนเดิน” ของเทศบาลเมืองนครพนม เริ่มมีตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 จัดขึ้น ณ บริเวณ ชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ได้รับวัฒนธรรมจาก จีน ฝรั่งเศษ และเวียดนาม มีหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยังคงปรากฎ”บ้านริมโขง” ที่เก่าแก่เกือบ 100 ปี ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จังหวัดนครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนม ได้เห็นความสำคัญของชุมชนย่านหอนาฬิกาที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต
โดยดำริของ นายนิวัต เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จึงได้มีโครงการ ถนนคนเดินขึ้นทุกวันศุกร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดนครพนม อย่าลืมแวะสัมผัส และเดินจับจ่ายซื้อของที่ระลึกด้วยนะครับ

[mappress mapid=”2063″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *