ตุ่มสามโคก

ตุ่มสามโคก

ตุ่มสามโคก

ตุ่มสามโคก มีแหล่งผลิตอยู่ที่วัดสิงห์ อำเภอสามโคกปัจจุบันโคกที่หนึ่งมีสภาพเป็นโคกเนินดินขนาดใหญ่มีเศษเครื่องปั้นดินเผากระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางวา โคกที่สองตั้งอยู่ห่างจากโคกที่หนึ่งประมาณ ๓๐ เมตรมีลักษณะโครงสร้างผนังเตาก่อด้วยอิฐเรียงซ้อนกัน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางวาเนินดินโคกที่สามไม่มีร่องรอยสภาพเดิมเหลืออยู่

ตุ่มสามโคก ภาษามอญเรียกว่าอีเลิ้งเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่ม มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ปากโอ่งแคบ ขอบปากม้วนออกติดกับไหกลางป่อง ไหล่ผาย ก้นตัดเป็นรูปทรงกลมเตี้ย เนื้อภาชนะค่อนข้างหนาเป็นเนื้อดินสีแดง ไม่เคลือบเงา มีน้ำหนักมาก มีหลายขนาดผลิตเป็นสินค้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาพ่อค้าชาวมอญนำตุ่มสามโคกที่ผลิตได้บรรทุกเรือไปขายยังเมืองบางกอก ตามดูคลองต่าง ๆจนส่งผลให้กลายเป็นชื่อหมู่บ้าน ตลาด คู คลอง ตามสินค้าที่นำไปขาย เช่นคลองโอ่งอ่างและตลาดนางเลิ้ง ซึ่งชาวมอญเมืองสามโคกได้นำตุ่มสามโคกหรืออีเลิ้งไปวางขาย

ตุ่มสามโคกขนาดใหญ่จุน้ำได้ประมาณ ๑๖ ปีบ ขนาดกลางจุน้ำได้ประมาณ ๕ ปีบ และขนาดเล็กจุน้ำได้ประมาณ ๑ปีบ

[mappress mapid=”1817″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *