ตลาดอินโดจีน 2545

ตลาดอินโดจีน 2545

ตลาดอินโดจีน เป็นแหล่งซื้อของฝาก เพราะมีสินค้าจากประเทศอินโดจีน อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ มาวางขาย โดยตลาดอินโดจีนแห่งนี้

[mappress mapid=”2058″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *