ครัวหนังลุง

ครัวหนังลุง

“ครัวหนังลุงชุมพร” จัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 พ.ย. 2550 ซึ่งเป็นร้านแรกและร้านเดียวของจังหวัดชุมพร ที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร และเป็นญาติพี่น้องกับร้านครัวนายหนัง นครศรีธรรมราช และภูเก็ต เราได้พัฒนารสชาติของอาหารและวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหาร ในท้องถิ่นของลุ่มน้ำปากพนังเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเผยแพร่สู่ต่างจังหวัดใกล้เคียงและท่านที่มาเยือนเรา
ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปินและศิลปะหนังตลุงซึ่งเป็นมรดกของคนภาคใต้ เราได้ยกระดับหนังตลุงเข้ามาสู่ร้านอาหารเสมือนศิลปินทั่วๆ ไปในแขนงต่างๆ

อาหาร เป็นรสชาติอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้แท้ๆ แหล่งวัตถุดิบนำมาจากลุ่่มน้ำปากพนังซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมครับ เช่น แกงไตปลากระดี่
แกงเคยปลา(กะปิปลา) ปลากดเหลือง ปลาหมอนา ปลาดุกนา
ลูกเถาคัน ปลาช่อนแดดเดียว เห็ดแครง หอยขม มันขี้หนู น้ำส้มจาก ปลาดุก-ร้า ปลากระบอก-ร้า ปลาจวด-ร้า เป็นต้น

สถานที่ 9 หมู่ 5 ถนน ชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร, 86000

เบอร์โทร 077 658669

[mappress mapid=”2238″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *