กู่มหาธาตุ

กู่มหาธาตุ

กู่มหาธาตุ เป็นโบราณสถานที่มีอายุก่อสร้างในประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระอยู่แนวด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกภายในกำแพงด้านเดียว บรรณาลัยอยู่ภายในกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทางเข้าในปรางค์ประธานเพียงด้านเดียว คือ ทิศตะวันออก ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว กู่มหาธาตุหรือปรางค์กู่บ้านขวา เป็นโบราณสถานเก่าแก่ อายุสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดิน ถึงยอดราว 4 วา ภายในมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ กำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ มีบรรณาลัยอยู่ในกำ แพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตบ้านเขวา ตำบลเขวา ห่างตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิทราว 13 กิโลเมตร

[mappress mapid=”1504″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *