กระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด

กระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด

ร้านอาหาร กระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด Kanabnam View Seafood & Fish Farm

รายละเอียด
ร้านอาหารขนาบน้ำวิวซีฟู้ด เป็นร้านอาหารที่อยู่บนกระชัง เลี้ยงปลาสวยงาม ปลาปักเป้า และปลาเพื่อไว้ปรุงอาหาร ขนาด 12 โต๊ะ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาดูปลาสวยงามและชมปลาปักเป้าและทานอาหารได้ประมาณ 100 คน
ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ ริมน้ำ อีกฝากเป็นป่าโกงกางร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และบรรดาสิงแสม ที่ห้อยโหนรอนักท่องเที่ยวถ่ายรูป พร้อมกับนกนานาพันธุ์ เมื่อน้ำลง กระชังจะลอยต่ำลงวางกับพื้นชายเลน นะเวลานั้น เหล่าปลาตีนและปูก้ามดาบก็จะออกมาหาอาหาร ทักทายนักท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไป
บริการอาหารทะเลสดจากกระชัง เลือกได้เอง
บรรยากาศบนกระชังริมน้ำ
สัมผัสปลาปักเป้าโชว์ และการให้อาหารปลาสวยงาม เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว ปลาช่อนทะเลตัวขนาดตั้งแต่ 1-2 โลถึงตัวขนาด 20-30 โล ปลามงแซ่ มงเขียว ตัวขนาด 3-8 โล ปลาเก๋า ปลากะพง หลายขนาด นอกจากนี้ยังมีกุ้งมังกร ปูม้า ปูดำ หอยหวาน หอยแครง หอยนางรม ที่สัมผัสได้จากกระชัง

[mappress mapid=”2644″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *