วัดทัพศิลา

วัดทัพศิลา

วัดทัพศิลา ความน่าสนใจของเทพช้างทัพศิลาคือ กลุ่มหินที่มีรูปร่างเหมือนช้างขนาดเท่าช้างจริง จำนวน 9 เชือก ที่นอนหมอบอยู่ บริเวณศาลาเทพช้างนั้นเราจะต้องเดินลงไปถึงจะเห็นช้างทั้ง 9 เชือก เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก ที่มาของเทพช้างยิ่งน่าอัศจรรย์กว่าตามที่เจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟัง ช้างโขลงนี้คือช้างศึกในสมัยอดีต และจุดที่ตั้งของบริเวณวัดคือที่หยุดพักทัพเก่า ช้างโขลงนี้มาในนิมิตรให้เจ้าอาวาสและบอกเล่าว่า พวกตนคือช้างที่บาดเจ็บในระหว่าศึกสงคราม เมื่อทัพจะต้องเคลื่อนออกไป ช้างที่บาดเจ็บโขลงนี้อาจเป็นภาระให้การเดินทางล่าช้า ครั้นจะปล่อยให้อยู่แบบนี้ก็รังแต่จะทรมานนอนรอความตายอย่างน่าสงสารและสังเวชใจเพราะออกหากินไม่ได้ เลยจำใจต้องฆ่าช้างโขลงนี้ทิ้งทั้งน้ำตาเพื่อลดความทรมาน หลังจากช้างโขลงนี้สิ้นใจดวงวิญญาณก็มิได้ไปไหนยังคงรวมตัวกันเพราะความรักความห่วงใยในผืนแผ่นดิน ร่างที่ทับถมมานานผ่านช่วงการเดินทางของชีวิตมาหลายร้อยปีก็มาปรากฎเป็น เทพช้าง ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

หินกลุ่มนี้นอกจากเหมือนช้างจริงๆแล้ว ผิวของหินก็เหมือนผิวช้างเป็นอย่างยิ่ง ความเชื่อคือ เมื่อไปถึงให้จุดธูป 16 ดอกไหว้ขอพรให้เป็นมงคล และเดินลูบผิวช้างทั้ง 9 เชือกพร้อมอธิษฐานจิต สิ่งที่หวัง มงคลจะเกิด และได้จำลองพระธาตุอินทร์แขวนขึ้นที่ภูเขาทัพศิลา ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัด การสร้างพระธาตุอินทร์แขวนจำลองนั้น เป็นการสร้างไว้ให้ประชาชนที่มีเชื้อสายมอญ พม่า และกะเหรี่ยง ที่เข้ามาอาศัยทำทาหากินอยู่ในประเทศไทยได้เข้ามาทำการสักการะแทนองค์จริง

วัดทัพศิลา บ้านช่องสะเดา หมู่ 6 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อยู่ใกล้ๆกับ อุทยานสงครามเก้าทัพ

[mappress mapid=”96″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *