พิพิธภัณฑ์สถานลานนา

พิพิธภัณฑ์สถานลานนา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งลานนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สร้างโดยพระมหาอุ่น สุมงฺคโล เมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 8 เมตรเศษ ยาว 28 เมตรเศษ เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุศิลปะลานนา ซึ่งวัดต่างๆ ในจังหวัดลำปางตลอดถึงสาธุชนทั่วไปได้มอบโบราณวัตถุต่างๆ ให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ลานนา เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

การจัดแสดง ข้าวของในพิพิธภัณฑ์มีทั้งที่เป็นศาสนวัตถุ เช่น สัตตภัณฑ์หรือเชิงเทียน พระพุทธรูป วิหารจำลอง ไม้แกะสลัก ข้าวของเครื่องใช้ เช่น กำปั่น หีบเหล็ก มีหลายขนาด ด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์มีศาลาอีก 1 หลัง จัดแสดงกลองขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนไม้แกะสลักที่ถอดรื้อจากโบสถ์หลังเดิม
นอกจากนี้ยังมีปูชนียสถานวัตถุที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ องค์พระบรมธาตุดอนเต้า วิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ มณฑปหรือพระยาธาตุเป็นศิลปแบบพม่า พระแก้วมรกต วัดพระแก้วดอนเต้า อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ศาลเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ศาลเจ้าแม่สุชาดาถวายแตงโมแด่พระมหาเถร วิหารลายคำสุชาดาราม พระเจดีย์เก่าของวัดล่ามช้าง

[mappress mapid=”1274″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *