พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยผสมศิลปอีสานใต้ “สี่เผ่าไทย” ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งมีความสวยงามและเป็น เอกลักษณ์อย่างลงตัว พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้นครับ

ชั้นที่ 1 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา

ชั้นที่ 2-3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนสี่เผ่าไทยของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ

ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ

ชั้นที่ 5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ และ

ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์) และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 62 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงสาย 226 (อุบล – ศรีสะเกษ) และห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ประมาณ 7.5 กิโลเมตรครับ

[mappress mapid=”1204″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *