บ้าน100 อัน 1000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)

บ้าน100 อัน 1000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)
ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันป่าตอง ต.หารแก้ว อ.หางดง (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 19-20)

เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สัก งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง เช่น ไม้ขี้เหล็ก สลักภาพครูบาศรีวิชัย ไม้ขี้เหล็กมีเนื้อแข็งมาก แกะยากจนอาจทำให้เครื่องมือเสียได้ ผู้แกะได้ใช้ไม้เนื้อนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ครูบาศรีวิชัยได้ต่อสู้ฝ่าฟันมา นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดำ ซึ่งเป็นไม้หายาก ค่าเข้าชม คนไทย 120 บาท นักศึกษามาเป็นคณะ คนละ 50 บาท นักเรียนมาเป็นคณะ คนละ 30 บาท ชาวต่างชาติ 240 บาท

[mappress mapid=”655″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *