เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ reviewThaiTravel.com
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจุดหมายหลักเพื่อให้เจ้าของกิจการ ร้านค้า หรือร้านที่ดีแต่ยังไม่มีชื่อเสียง ได้มาทำการลงประกาศ ประชาสัมพันธ์

การใช้งานเว็บไซต์
เมื่อท่านเรียกใช้งานเว็บไซต์แล้ว สามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ดังที่เว็บไซต์ได้จัดทำไว้ให้ โดยข้อมูลต่างๆ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกส่งข้อมูลเข้ามา เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถนำมาอ้างอิงข้อมูลจริงๆ ได้

ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้งานควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล และหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการแก้ไขต่อไป

ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าชมเว็บไซต์ และผู้ใช้งานสามารถแนะนำ สถานที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก และ แพคเกจทัวร์ ของตนเองหรือที่ตนเองชื่นชอบได้ จากเหตุผลข้างต้น ทาง reviewThaiTravel.com จะไม่รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่และจะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเนื้อหาหรือบริการต่าง ๆ ที่มีให้ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นแต่อย่างใด

ลิขสิทธิ์ข้อมูล
reviewThaiTravel.com เข้าใจดีและตระหนักเรื่องงานลิขสิทธิ์เป็นที่สุด แต่สิ่งที่เว็บไซต์นำเสนอคือการรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อให้เป็นฐานความรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่นั้นๆ

ทางเว็บไซต์ได้ทำระบบให้ผู้ใช้งานที่ทำการส่งเรื่องเข้ามา หากมีการนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพและข้อความจากเว็บอื่นมา ให้อ้างอิงกลับไปเสมอ

หากเจ้าของผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่พบข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มีความระเคืองใจหรือรำคาญใจ โปรดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการให้ลบออก หรือทำการแก้ไขรายการดังกล่าวออกไป

รายได้ของเรา
reviewThaiTravel.com ไม่ได้ขายแพคเกจทัวร์ ห้องพัก หรือ เปิดร้านอาหารเอง
reviewThaiTravel.com เกิดจากการรวมตัวกันของหลายฝ่าย โดยแบ่งเวลามาช่วยกันทำงาน แต่งานที่ทำส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการการทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์ รายได้หลักๆ ของเราหากเกิดจากเว็บไซต์นี้คงหนีไม่พ้น เรื่องการรับจ้างออกแบบเว็บไซต์ และการพัฒนาเว็บไซต์ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก แพคเกจทัวร์

หากเจ้าของกิจการท่านใดเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี การทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์  ที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน สามารถติดต่อทีมงาน เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านได้

ด้วยความนับถือ
ทีมงาน ReviewThaiTravel.com