บ้านวงศ์บุรี

บ้านวงศ์บุรี

บ้านวงศ์บุรี เป็นบ้านของเจ้าพรหมเจ้าสุนันตาวงศ์บุรี ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2440 โดยช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง เป็นบ้านแบบยุโรปประยุกต์
หลังคาสูงทรงปั้นหยา 2 ชั้น ฐานก่ออิฐถือปูน สูงจากพื้น 1 เมตร มีลวดลายไม้แกะสลักประดับตัวบ้านทั่วไปภายในบ้านตกแต่งด้วยเครื่องใช้เก่าแก่ของตะกูล
เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 9.00-16.30 น.

ที่อยู่ 50 คำลือ ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร 054 620 153

การเดินทาง
ตั้งอยู่บนถนนคำลือ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

[mappress mapid=”485″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *